Ledigen van allerlei putten

 

De putten (sept.putten,vetputten,carwashslib,…) worden bij de klant geledigd en grondig gereinigd met hogedruk.Deze worden dan nadien afgevoerd naar het verwerkingsbedrijf zoals Aquafin voor septisch materiaal en de firma Shanks te gent voor afvoeren van allerlei slib zowel van vetputten als van carwashslib.De nodige vervoersdocumenten hiervoor moeten dan ook worden ingevuld.Bij eventuele controles op de weg moet er verantwoord worden wat wij als vracht vervoeren.Ook bij de leveringfirma’s ter plaatsen worden er duplicaten overhandigd van de aanwezige vracht in de vrachtwagen.Dit is vooral een beschrijving van de vracht en het afkomstig adres.