Camera-inspectie en sonar

We werken met verschillende camera’s om gebreken in de afvoerbuizen op te sporen. De buizen kunnen een verzakking vertonen of door boomwortels beschadigd zijn. Cementresten alsook kalkafzetting op de buiswanden zijn mogelijke oorzaken van verstoppingen. Via camera-inspectie kunnen we gericht werken met een minimum aan breekwerk.  

De beelden kunnen bv. ook op een CD of USB geplaatst worden. Dit is vaak interessant voor het dossier van de verzekering. De camera kan tot 60M diep gaan.

Vaak ontbreken er plannen van de afvoerleidingen van de woning. Via sonar kunnen we verdoken putten opstoken met miniem breekwerk. Met deze opnames kunnen we eventueel een schets aan de klant bezorgen.

Opmeten van rioleringen en in kaart brengen.